Kurssejani Aalto-yliopistossa

  • Digitaalinen maalaus ja vektorigrafiikka
  • Pelit, pelaaminen ja pelisuunnittelu
  • Graafisen suunnittelun työpaja
  • Kuvataiteen verkko-oppimisen työpaja
  • ARTS Tieto- ja viestintätekniikka (graafinen teknologia)

Vierailen myös seuraavilla taiteen laitoksen kursseilla

  • Mediapedagogiikka
  • Sukupuoli ja taidekasvatus
  • Opettajan portfolio

Olen opettanut digitaalista maalausta ja vektorigrafiikkaa myös Stadin ammattiopiston pelisuunnittelun koulutusohjelmassa sekä kuvataideopettajille ympäri Suomea.

 

 

 

Imagotyö ja systeemisyys — Näkemyksiä koulutusohjelman kevääseen

Osana toimintatutkimusta maisterin opinnäytteessä, kevät 2012

Verkkoluentoja

Graafisten työkalujen perusteisiin verkko-oppimateriaalia löytyy openlearning.aalto.fi -palvelusta